davinci.rzeszow.pl

Marcin Radel - Prawnik z Poznania

Adwokat Marcin Radel to prawnik zawodowo zajmujący się prowadzeniem spraw z obszaru prawa cywilnego, który w 2009 roku założył własną kancelarię z siedzibą w Poznaniu. Celem prowadzonej przez adwokata działalności jest udzielenie pomocy prawnej po gruntownym przeanalizowaniu danej sprawy. Do zakresu działalności kancelarii należy udzielanie porad prawnych dotyczących np. podejmowania działań prawnych czy czynności windykacyjnych. Wśród świadczonych przez kancelarię usług znajduje się także prowadzenie spraw sądowych, przygotowywanie dla klientów pism przedprocesowych i procesowych, pomoc przy zawieraniu umów oraz udział w negocjacjach. Więcej o działalności kancelarii można przeczytać pod linkiem https://www.kancelaria-radel.pl/.

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marcin Radel jest prawo pracy, z której to dziedziny udziela szerokich konsultacji na terenie Poznania. Przepisy prawa pracy ulegają częstym zmianom i są zapisywane w wielu aktach prawnych, takich jak Kodeks Pracy, ustawy, rozporządzenia, ale też w tzw. przepisach branżowych. Można przeczytać o tym na stronie kancelarii pod linkiem https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-pracy/. Owe zmiany powodują niejasności i mogą prowadzić do błędnej interpretacji przepisów zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Stąd przydatna jest pomoc adwokata, który pomoże rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości dotyczące np. zawierania i rozwiązywania umów, rozliczania czasu pracy czy oceny sprawy pod kątem uprawnień i obowiązków leżących zarówno po stronie pracownika, ale też pracodawcy.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel
Młyńska 14a/18
61-730 Poznań
tel. 61 855 17 90

Zobacz także:

Prawo zamówień publicznych – kancelaria

Prawo zamówień publicznych – kancelaria

Kancelaria Euro Lex Partners w Londynie

Kancelaria Euro Lex Partners w Londynie

Skuteczny adwokat w Łodzi

Skuteczny adwokat w Łodzi

Sprawa rozwodowa w Warszawie - jak się do niej przygotować?

Sprawa rozwodowa w Warszawie - jak się do niej przygotować?